Oy Ahlskog Ab Suomeksi | På svenska | In English
Oy Ahlskog Ab  Toiminta  |  Historiikki  |  Yhteystiedot

Yhteystiedot

Oy Ahlskog Ab
Yrittäjäntie 6
67100 KOKKOLA

Puh. +358 (0)6 8349 880
+358 (0)440 160 065
Fax +358 (0)6 8349 883

ralf.jansson@ahlskog-holding.fi

Ralf Jansson Ahlskog Holding

Ulrika Jansson
Hallituksen puheenjohtaja
Puh. 044 5082 737
ulrika.jansson@ahlskog-holding.fi

Ralf Jansson Ahlskog Holding

Ralf Jansson
Kiinteistöpäällikkö
Puh. 044 0160 065
ralf.jansson@ahlskog-holding.fi

Oy Ahlskog Ab | Yrittäjäntie 6 | 67100 Kokkola | ralf.jansson@ahlskog-holding.fi